PEN Sweden

Om oss

PEN Sweden´s roll är att tillhandahålla stöd till Övningsföretagen i Sverige gällande infrastruktur och att erbjuda service och fiktiva myndighetskontakter.

Internationellt

PEN Sweden är svensk medlem i nätverket PEN Worldwide och länkar samman de övriga svenska Övningsföretagen med alla Practice Enterprise i Världen.

Affärsträning

Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning som avspeglar ett företags alla affärsprocesser, rutiner och dokumentflöden.