Certifiering

PEN Worldwide Quality Certificate

Kvalitetscertifikatet för Övningsföretag och deltagare.

PEN Worldwide är det globala nätverket för Övningsföretag. I varje medlemsland finns en centralenhet som är sammankopplad via PEN Worldwide. Centralenhetens uppgift är att driva på utvecklingen när det gäller validering och certifiering av Övningsföretag och deltagare på Övningsföretag.

Certifieringsprocessen

Organisationer som driver Övningsföretag, t ex gymnasieskolor och utbildningsföretag, kan välja att certifiera sina Övningsföretag enligt PEN Worldwide´s  internationella standard. Certifikat utfärdas av PEN Sweden när satta kriterier är uppfyllda.


Vid frågor kring certifieringsprocessen kontakta PEN Sweden.