Affärsträning

Vad är ett Övningsföretag?

Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing” – och som avspeglar ett företags alla affärsprocesser, rutiner och dokumentflöden.

Genom att deltagarna får agera som ”anställda” i företaget så skapas det möjligheter att ta till sig just den kunskap som krävs för att lösa ett företags olika administrativa uppgifter.

Verksamheten i Övningsföretaget är inriktad på handel med varor och tjänster. Pedagogiskt sker detta i en miljö där var sig riktiga pengar eller varor/tjänster byter ägare.

Exempel på yrkesområden som utvecklas eller valideras kan vara försäljning och marknadsföring, ekonomi och redovisning, inköp och upphandling av varor, personaladministration/HR samt lager och logistik.

Starten för inlärning är att deltagaren sätts i en situation som anställd på företaget. Denna roll kan vara som t ex säljare, inköpare eller ansvarig för löneutbetalningar.

Varje övningsföretag har en handledare eller affärsmentor som styr och bevakar processen.


Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig!