Pedagogik/Metod

Learning by doing

Vår pedagogik och modell för affärsträning – Learning by doing – bidrar till personal som har koll på helheten i företaget, som förstår hur delarna hänger ihop och som har ett tydligt lösningsfokus i sina arbetsuppgifter genom problembaserat lärande. Upplägget rustar deltagarna/medarbetarna inför framtiden.

Kompetensutvecklingen sker i ett praktiskt-drivet företag som fungerar som ett riktigt företag. Företaget drivs med samma affärsprocesser, produkter och tjänster och liknar ett riktigt företag i sin form, organisation och funktion.

Under ledning av en tränare/coach och affärsmentorer driver deltagaren sina företag från produktutveckling och produktion, distribution och försäljning, personal och HR, bokföring/ekonomistyrning till marknadsföring.

Som ”anställda” i företaget ansvarar man för sin egen kompetensutveckling. Genom problembaserat lärande (PBL) och ”Learning by doing” äger individen sin egen utvecklingsprocess och ansvarar själv för sitt lärande. På så sätt stimuleras drivkraft och motivation till ett ökat livslångt lärande.

Deltagare från flera olika yrkeskategorier och länder lär tillsammans för att utveckla och träna sin interprofessionella kompetens (IPL), alltså förmågan att samverka med varandra i sina framtida yrkesroller.

Fyra nyckelområden av lärande

Ägande: Skapar delägarskap och äger sin egna lärprocess – Deltagaren tar ansvar för sitt eget lärande.

Erfarenhet: Deltagarens lärande är autentiskt och realistiskt genom erfarenhet.                                                                                                                                                                                          

Socialt samspel: Utvecklar social kompetens/ Stimulerar socialt samspel – Deltagare lär sig med och av varandra och förstår dynamiken i att arbeta som en del av ett team.

Reflekterande: Skapar reflektion samt nya kunskaper i och med problembaserat lärande – Deltagare upplever konsekvenserna av sina beslut och tillämpar detta lärande på framtida utmaningar.

Fördelar med Övningsföretag

Det finns flera fördelar med affärsträning, både för deltagarna själva men också för potentiella arbetsgivare:

  • Deltagarna utvecklar sina sociala och affärsmässiga färdigheter såväl som sina IT-kunskaper.
  • Deltagarnas anställningsbarhet ökar.
  • Introduktionstiden för nyanställda på riktiga företag förkortas.
  • Arbetsgivarna får mer flexibla medarbetare.
  • Deltagarna får träning i muntlig framställning, telefonkultur och säljteknik.
  • Internationella affärskompetenser utvecklas med andra företag inom Practice Enterprise -nätverket, enligt standardiserade kommersiella affärsprocedurer och ramar.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig!