Hösten 2021

Under hösten 2021 kommer BTC att öppna upp en ny plattform som heter SIMU Trade och kommer att ersätta nuvarande SIMU World . Det är en uppdaterad version med ny marknadsplats och bank och som är tillgänglig för alla verksamheter. Grafiken har dessutom förbättrats. Det är ett internationellt samarbete genom Erasmus och som möjliggjort detta.

Vi kommer under hösten att implementera den nya plattformen hos samtliga kunder då den gamla plattformen stängs ner till årsskiftet.